Main Page | See live article | Alphabetical index

List of Presidents of Catalonia

From 1359 to 1367, the highest-ranking deputy of the Generalitat de Catalunya filled the role of a president.

 1. Berenguer de Cruïlles 1359-1362
 2. Romeu Sescomes 1363-1364
 3. Ramon Gener 1364-1365
 4. Bernat Vallès 1365
  Bernat Vallès 1365-1367

The period 1367-1375 is ommitted since deputies from Barcelona were suspended.

  Romeu Sescomes 1375-1376
 1. Joan I d’Empúries 1376
 2. Guillem de Guimerà 1376-1377
 3. Galceran de Besora 1377-1378
  Ramon Gener 1379-1380
 4. Felip d’Anglesola 1380
 5. Pere de Santamans 1381-1383
 6. Arnau Descolomer 1384-1389
 7. Miquel de Santjoan 1389-1396
 8. Alfons de Tous 1396-1413
 9. Marc de Vilalba 1413-1416
 10. Andreu Bertran 1416-1419
 11. Joan Desgarrigues 1419-1422
 12. Dalmau de Cartellà 1422-1425
 13. Felip de Malla 1425-1428
 14. Domènec Ram 1428-1431
  Marc de Vilalba 1431-1434
 15. Pere de Palou 1434-1437
 16. Pere de Darnius 1437-1440
 17. Antoni d’Avinyó i de Moles 1440-1443
 18. Jaume de Cardona i de Gandia 1443-1446
 19. Pero Ximénez de Urrea 1446-1449
 20. Bertran Samasó 1449-1452
 21. Bernat Guillem Samasó 1452-1455
 22. Nicolau Pujades 1455-1458
 23. Antoni Pere Ferrer 1458-1461
 24. Manuel de Montsuar 1461-1464
 25. Francesc Colom 1464-1467
 26. Ponç Andreu de Vilar1467-1470
 27. Miquel Samsó 1470-1473
 28. Joan Maurici de Ribes 1473-1476
 29. Miquel Delgado 1476-1478
 30. Pere Joan Llobera 1478-1479
 31. Berenguer de Sos 1479-1482
 32. Pere de Cardona 1482-1485
  Ponç Andreu de Vilar 1485-1488
 33. Juan Payo Coello 1488-1491
 34. Joan de Peralta 1491-1494
 35. Francí Vicenç 1494-1497
 36. Pedro de Mendoza 1497-1500
 37. Alfons d’Aragó 1500-1503
 38. Ferrer Nicolau de Gualbes i Desvalls 1503-1504
 39. Gonzalo Fernández de Heredia 1504-1506
 40. Lluís Desplà i d’Oms 1506-1509
 41. Jordi Sanç 1509-1512
 42. Joan d’Aragó 1512-1514
 43. Jaume Fiella 1514-1515
 44. Esteve de Garret 1515-1518
 45. Bernat de Corbera 1518-1521
 46. Joan Margarit i de Requesens 1521-1524
 47. Lluís de Cardona i Enríquez 1524-1527
 48. Francesc de Solsona 1527-1530
 49. Francesc Oliver de Boteller 1530-1533
 50. Dionís de Carcassona 1533-1536
 51. Joan Pasqual 1536-1539
 52. Jeroni de Requesens i Roís de Liori 1539-1542
 53. Miquel Puig 1542-1545
 54. Jaume Caçador 1545-1548
 55. Miquel d’Oms i de Sentmenat 1548-1551
 56. Onofre de Copons i de Vilafranca 1551-1552
 57. Miquel de Ferrer i de Marimon 1552
 58. Joan de Tormo 1552-1553
 59. Miquel de Tormo 1553-1554
 60. Francesc Jeroni Benet Franc 1554-1557
 61. Pere Àngel Ferrer i Despuig 1557-1559
 62. Ferran de Lloances i Peres 1559-1560
  Miquel d’Oms i de Sentmenat 1560-1563
 63. Onofre Gomis 1563-1566
 64. Francesc Giginta 1566-1569
 65. Benet de Tocco 1569-1572
 66. Jaume Cerveró 1572-1575
 67. Pere Oliver de Boteller i de Riquer 1575-1578
  Benet de Tocco 1578-1581
 68. Rafael d’Oms 1581-1584
 69. Jaume Beuló 1584
  Pere Oliver de Boteller i de Riquer 1584-1587
 70. Martí Joan de Calders 1587
 71. Francesc Oliver de Boteller 1587-1588
 72. Jaume Caçador i Claret 1590-1593
 73. Miquel d’Agullana 1593-1596
  Francesc Oliver de Boteller 1596-1598
 74. Francesc Oliveres 1598-1599
 75. Jaume Cordelles i Oms 1599-1602
 76. Bernat de Cardona i de Queralt 1602-1605
 77. Pere Pau Caçador i d’Aguilar-Dusai 1605-1608
 78. Onofre d’Alentorn i de Botella 1608-1611
 79. Francesc de Sentjust i de Castre 1611-1614
 80. Ramon d’Olmera i d’Alemany 1614-1616
 81. Miquel d’Aimeric 1616-1617
 82. Lluís de Tena 1617-1620
 83. Benet Fontanella 1620-1623
 84. Pere de Magarola i Fontanet 1623-1626
 85. Francesc Morillo 1626-1629
 86. Pere Antoni Serra 1629-1632
 87. Esteve Salacruz 1632
 88. García Gil de Manrique y Maldonado 1632-1635
 89. Miquel d’Alentorn i de Salbà 1635-1638
 90. Pau Claris i Casademunt 1638-1641
 91. Josep Soler 1641
 92. Bernat de Cardona i de Raset 1641-1644
 93. Gispert d’Amat i Desbosc de Sant Vicenç 1644-1647
 94. Andreu Pont 1647-1650
 95. Pau del Rosso 1650-1654
 96. Francesc Pijoan 1654-1656
 97. Joan Jeroni Besora 1656-1659
 98. Pau d’Àger 1659-1662
 99. Jaume de Copons i de Tamarit 1662-1665
 100. Josep de Magarola i de Grau 1665-1668
 101. Joan Pagès i Vallgornera 1668-1671
 102. Josep de Camporrells i de Sabater 1671-1674
 103. Esteve Mercadal i Dou 1674-1677
 104. Alfonso de Sotomayor 1677-1680
 105. Josep Sastre i Prats 1680-1683
 106. Baltasar de Muntaner i de Sacosta 1683-1686
 107. Antoni de Saiol i de Quarteroni 1686-1689
 108. Benet Ignasi de Salazar 1689-1692
 109. Antoni de Planella i de Cruïlles 1692-1695
 110. Rafael de Pinyana i Galvany 1695-1698
 111. Climent de Solanell i de Foix 1698-1701
 112. Josep Antoni Valls i Pandutxo 1701
  Antoni de Planella i de Cruïlles 1701-1704
 113. Francesc de Valls i Freixa 1704-1705
 114. Josep Grau 1706-1707
 115. Manuel de Copons i d’Esquerrer 1707-1710
 116. Francesc Antoni de Solanell i de Montellà 1710-1713
 117. Josep de Vilamala 1713-1714

In 1716 the Decretos de Nueva Planta abolished the Generalitat de Catalunya. Even though this law had not yet been repealed, in 1931 the Generalitat was reestablished.

 1. Francesc Macià i Llussà (ERC) 1931-1933
 2. Lluís Companys i Jové (ERC) 1933-1940

When President Companys was jailed (1934-36), the Spanish Government appointed presidents, which are not listed.

After the Spanish Civil War, General Franco's dictatorship abolished the Generalitat again. The President Companys went to exile, and German Police returned him to Spain, where he was executed in 1940. The following were presidents in exile:

 1. Josep Irla i Bosch (ERC) 1940-1954
 2. Josep Tarradellas i Joan (ERC) 1954-1980

When democracy was restored, and the Generalitat was legalized, the presidency returned from exile and voters elected Jordi Pujol i Soley president.

 1. Jordi Pujol i Soley (CiU) 1980-2003
 2. Pasqual Maragall i Mira (PSC) 2003-...