Main Page | See live article | Alphabetical index

List of Polish language poets

Regrettably, there is only a listing of Polish poets with more stress on 20th century poets. Be sure to read about Polish [[Nobel Prize in literature|Nobel Prize laureates in literature]] - Wislawa Szymborska, Henryk Sienkiewicz, Wladyslaw Reymont and Czeslaw Milosz.

See also :

Polish poets - in alphabetical order :
Adam Asnyk
Krzysztof Kamil Baczyński
Stanisław Barańczak
Miron Białoszewski
Tadeusz Borowski
Tadeusz Boy-Zeleński
Władysław Broniewski
Ernest Bryll
Andrzej Bursa
Aleksander hr. Fredro
Tadeusz Gajcy
Konstanty Ildefons Gałczyński
Stefan Garczyński
Cyprian Godebski
Stanisław Grochowiak
Nikos Hadzinikolau
Jerzy Harasymowicz
Zbigniew Herbert
Kazimiera Iłłakowiczówna
Jarosław Iwaszkiewicz
Bruno Jasieński
Mieczysław Jastrun
Zbigniew Jerzyna
Jan Kochanowski
Maria Konopnicka
Kajetan Koźmian
Ignacy Krasicki
Jan Lechoń
Teofil Lenartowicz
Bolesław Leśmian
Ewa Lipska
Adam Mickiewicz
Czesław Miłosz
Adam Naruszewicz
Cyprian Kamil Norwid
Artur Oppman
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Halina Poświatowska
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Mikołaj Rey
Wladyslaw Reymont
Tadeusz Różewicz
Lucjan Rydel
Henryk Sienkiewicz
Antoni Słonimski
Juliusz Słowacki
Edward Stachura
Władysław Syrokomla
Wisława Szymborska
Leopold Staff
Anatol Stern
Julian Tuwim
Irena Tuwim
Jan Twardowski
Kornel Ujejski
Adam Ważyk
Kazimierz Wierzyński
Stanisław Ignacy Witkiewicz, ps. Witkacy
Maryla Wolska
Rafał Wojaczek
Józef Wybicki
Stanisław Wyspiański