Main Page | See live article | Alphabetical index

Euphorbiaceae

Spurges
Scientific classification
Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Euphorbiales
Family: Euphorbiaceae
Genera
 • Acalypha
 • Acidocroton
 • Acidoton
 • Actephila
 • Adelia
 • Adenochlaena
 • Adenocline
 • Adenopeltis
 • Adenophaedra
 • Adriana
 • Aerisilvaea
 • Afrotrewia
 • Agrostistachys
 • Alchornea
 • Alchorneopsis
 • Aleurites
 • Algernonia
 • Alphandia
 • Amanoa
 • Amperea
 • Amyrea
 • Andrachne
 • Angostyles
 • Annesijoa
 • Anomalocalyx
 • Anthostema
 • Aparisthium
 • Apodiscus
 • Aporusa
 • Argomuellera
 • Argythamnia
 • Aristogeitonia
 • Ashtonia
 • Astrocasia
 • Astrococcus
 • Austrobuxus
 • Avellanita
 • Baccaurea
 • Baliospermum
 • Baloghia
 • Benoistia
 • Bernardia
 • Bertya
 • Beyeria
 • Blachia
 • Blotia
 • Blumeodendron
 • Bocquillonia
 • Bonania
 • Borneodendron
 • Bossera
 • Botryophora
 • Breynia
 • Bridelia
 • Calycopeplus
 • Canaca
 • Caperonia
 • Caryodendron
 • Casabitoa
 • Calvacoa
 • Celaenodendron
 • Celianella
 • Cephalocroton
 • Cephalomappa
 • Chaetocarpus
 • Chascotheca
 • Cheilosa
 • Chiropetalum
 • Chlamydojatropha
 • Chondrostylis
 • Chonocentrum
 • Choriceras
 • Chrozophora
 • Cladogelonium
 • Cladogynos
 • Claoxylon
 • Claoxylopsis
 • Cleidiocarpon
 • Cleidion
 • Cleistanthus
 • Clutia
 • Cnesmone
 • Cnidoscolus
 • Cocconerion
 • Codiaeum
 • Colliguaja
 • Conceveiba
 • Cordemoya
 • Croizatia
 • Croton
 • Crotonogyne
 • Crotonogynopsis
 • Crotonopsis
 • Ctenomeria
 • Cubanthus
 • Cyrtogonone
 • Cyttaranthus
 • Dalechampia
 • Dalembertia
 • Deuteromallotus
 • Deutzianthus
 • Dichostemma
 • Dicoelia
 • Didymocistus
 • Dimorphocalyx
 • Discocarpus
 • Discoclaoxylon
 • Dicocleidion
 • Discoglypremna
 • Dissiliaria
 • Ditaxis
 • Ditta
 • Dodecastigma
 • Domohinea
 • Doryxylon
 • Droceloncia
 • Drypetes
 • Duvigneaudia
 • Dysopsis
 • Elaeophorbia
 • Elateriospermum
 • Eleutherostigma
 • Endadenium
 • Endospermum
 • Enriquebeltrania
 • Epiprinus
 • Eremocarpus
 • Erismanthus
 • Erythrococca
 • Euphorbia
 • Excoecaria
 • Fahrenheitia
 • Flueggea
 • Fontainea
 • Garcia
 • Gavarretia
 • Givotia
 • Glochidion
 • Glycydendron
 • Glyphostylus
 • Grimmeodendron
 • Grossera
 • Gymnanthes
 • Haematostemon
 • Hamilcoa
 • Hevea
 • Heywoodia
 • Hippomane
 • Homonoia
 • Hura
 • Hyaenanche
 • Hieronima
 • Hylandia
 • Jablonskia
 • Jatropha
 • Joannesia
 • Kairothamnus
 • Keayodendron
 • Klaineanthus
 • Koilodepas
 • Lachnostylis
 • Lasiococca
 • Lasiocroton
 • Lautembergia
 • Leeuwenbergia
 • Leidesia
 • Leptonema
 • Leptopus
 • Leucocroton
 • Lingelsheimia
 • Lobanilia
 • Loerzingia
 • Longetia
 • Mabea
 • Macaranga
 • Maesobotrya
 • Mallotus
 • Manihot
 • Manihotoides
 • Manniophyton
 • Maprounea
 • Mareya
 • Mareyopsis
 • Margaritaria
 • Martretia
 • Megistostigma
 • Meineckia
 • Melanolepis
 • Mercurialis
 • Micrandra
 • Micrandropsis
 • Micrantheum
 • Micrococca
 • Mildbraedia
 • Mischodon
 • Moacroton
 • Monadenium
 • Monotaxis
 • Moultonianthus
 • Myladenia
 • Myricanthe
 • Nealchornea
 • Necepsia
 • Neoboutonia
 • Neoguillauminia
 • Neoholstia
 • Neoroepera
 • Neoscortechinia
 • Neotrewia
 • Octospermum
 • Oldfieldia
 • Oligoceras
 • Omalanthus
 • Omphalea
 • Omphellantha
 • Ophthalmoblapton
 • Oreoporanthera
 • Ostodes
 • Pachystroma
 • Pachystylidium
 • Pantadenia
 • Paradrypetes
 • Paranecepsia
 • Parapantadenia
 • Parodiodendron
 • Pausandra
 • Pedilanthus
 • Pentabrachion
 • Petalodiscus
 • Petalostigma
 • Philyra
 • Phyllanoa
 • Phyllanthus
 • Pimelodendron
 • Piranhea
 • Plagiostyles
 • Platygyna
 • Plukenetia
 • Podadenia
 • Podocalyx
 • Pogonophora
 • Poilaniella
 • Polyandra
 • Poranthera
 • Protomegabaria
 • Pseudagrostistachys
 • Pseudanthus
 • Pseudocroton
 • Pseudolachnostylis
 • Pterococcus
 • Ptychopyxis
 • Putranjiva
 • Pycnocoma
 • Reutealis
 • Reverchonia
 • Richeria
 • Richeriella
 • Ricinocarpus
 • Ricinodendron
 • Ricinus
 • Rockinghamia
 • Romanoa
 • Sagotia
 • Sampantea
 • Sandwithia
 • Sapium
 • Sauropus
 • Savia
 • Scagea
 • Schinziophyton
 • Sebastiania
 • Securinega
 • Seidelia
 • Senefeldera
 • Senefelderopsis
 • Sibangea
 • Spathiostemon
 • Speranksia
 • Sphaerostylis
 • Sphyranthera
 • Spirostachys
 • Spondianthus
 • Stachyandra
 • Stachystemon
 • Stillingia
 • Strophioblachia
 • Sumbaviopsis
 • Suregada
 • Symphyllia
 • Synandenium
 • Syndyophyllum
 • Tacaruna
 • Tannodia
 • Tapoides
 • Tetracoccus
 • Tetraplandra
 • Tetrorchidium
 • Thecacoris
 • Thyrsanthera
 • Tragia
 • Tragiella
 • Trevia
 • Trigonopleura
 • Trigonostemon
 • Vaupesia
 • Vernicia
 • Vigia
 • Voatamalo
 • Wetria
 • Whyanbeelia
 • Wielandia
 • Zimmermannia
 • Zimmermanniopsis
Ref: Delta
as of 2002-07-13
This family of plants includes manioc, rubber, and the castor bean. One species (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotsch) of the type genus, Euphorbia, is commonly called poinsettia.

Synonyms and common names

Spurges