Main Page | See live article | Alphabetical index

Hej Sloveni

Hej, Sloveni has been the national anthem of Yugoslavia since 1945. The song dates back to the 19th century. It has the same basic melody as Mazurek Dabrowskiego, the national anthem of Poland. Up to 1991, versions of lyrics in Serbo-Croatian, Slovenian and Macedonian were used.

Lyrics

Serbo-Croatian

Hej, Sloveni, jošte živi
Reč naših dedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova

Živi, živi, duh slovenski
Živećeš vekovma
Zalud preti ponor pakla
Zalud vatra groma

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stena puca, dub se lama
Zemlja nek se trese

Mi stojimo postojano
Kano klisurine
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!

Croatian

Hej Slaveni, još ste živi
Riječ naših djedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova

Živi, živi duh slavenski
živjet ćeš vjekov'ma
zalud prijeti ponor pakla
zalud vatra groma

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stijena puca, dub se lama
zemlja nek se trese

Mi stojimo postojano
kano klisurine
proklet bio izdajica
svoje domovine.

Slovenian

Hej Slovani, naša reč
slovanska živo klije
dokler naše verno srce
za naš narod bije.

Živi, živi, duh slovanski,
bodi živ na veke,
grom in peklo, prazne vaše
proti nam so steke.

Naj tedaj nad nami
strašna burja se le znese,
skala poka, dob se lomi,
zemlja naj se strese.

Bratje, mi stojimo trdno
kakor zidi grada,
črna zemlja naj pogrezne
tega, kdor odpada.

English

O, Slavs, there still lives
Word of our grandfathers
While for the people heart strikes
Of their sons

Live, live, spirit Slavic
You will live for centuries
Futile is the Hell's abyss
Futile is the fire of thunder

Even if now there above us
Storm shatters everything
Stone breaks, tree shatters
Earth quakes

We stand steadily
As river gorges
Damned is the traitor
Of his homeland!

External link