Main Page | See live article | Alphabetical index

Gustafs skål

"Gustafs skål", literally Toast to Gustaf, is a song written by Carl Michael Bellman as a salutation to King Gustaf III of Sweden, following the coup d'etat in 1772, which made himself an autocrat and ended the parliamentary Age of Liberty. The king very much liked the song and informally it came to function as his royal anthem.

Gustafs Skål!
Gustafs skål!
Den bäste Kung, som Norden äger:
Han ej tål,
At vigtskåln ojämt väger. :||:
God och glad,
Han Ilskans röst föraktar
Samt afvaktar
Och betraktar
Dårskap i sin grad. :||:

Sådan Kung
Är värd att styra Sveriges öden:
Rask och ung,
Ej rådlös uti nöden. :||:
Wasa Ätt
Har aldrig lärt att svika,
Aldrig tvika,
Men at fika
Till at göra rätt. :||:

See also: Kungssången