Main Page | See live article | Alphabetical index

Du gamla, Du fria

Du gamla, Du fria is the national anthem of Sweden. Lyrics by Richard Dybeck, 1844. The first two verses are always used when sung in Sweden, but verses three and four are unused. In an international context, such as sporting events, more than one verse is seldome played.

Table of contents
1 Lyrics
2 Translation
3 See also

Lyrics

1
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
/:Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.:/

2
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
/: Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.:/
3
Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
/:din fana, högt den bragderika bära.:/

4
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
/: Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.:/

Translation

1
You free, ancient country, You high mountained north
You silent and free, so delightful
We greet you the loveliest land upon Earth
/:Your sun, Your sky and Your pastures green:/

2
Resting on memories, the glorious past
All around the world, your name was honoured
I trust you will always, remain the way you were
/:The North is where I will live and die:/

See also